Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

The new and improved Support and Downloads pages are now live! You asked, and we listened. Visit the Support and Downloads Experience page to learn more about this update.

Ürün Garanti Bilgileri

Sınırlı Garanti

Zebra Technologies International, LLC, Zebra’nın genel kontrolü altındaki bağlı şirketler ve iştirakler dahil olmak üzere (“Zebra”), Son Kullanıcı Müşteriye aşağıdaki garantileri vermektedir:

Tanımlar

  • “Son Kullanıcı Müşteri”, Ürünün orijinal kullanıcısı demektir.
  • “Donanım”, sadece başlangıçta Donanımın çalışmaya hazırlanması amacıyla sağlanan ve makine tarafından okunan talimatlar dahil olmak üzere, Zebra'dan satın alınan somut, fiziksel Ürün demektir.
  • “Ürün”, Zebra markalı Donanım, Yazılım ve yedek parçalar demektir.
  • “Yazılım” , toplu olarak, Zebra tarafından sağlanan, sadece başlangıçta Donanımın çalışmaya hazırlanması amacıyla kullanılan ve makine tarafından okunan talimatlar dışında, belirli işlemleri gerçekleştirmek için işlemci tarafından kullanılan ve makine tarafından okunan talimatlar demektir.

Donanım Garantisi

Zebra tarafından Ürün garanti istisnaları listesinde ya da Zebra ile Son Kullanıcı Müşteri arasındaki satış sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, Donanım modifiye edilmemiş, normal ve doğru koşullarda ve Zebra tarafından yayımlanan şartnameye uygun şekilde kullanılmış olması kaydıyla, Donanım, Zebra'dan gönderildiği tarihten ya da satın alma belgesinde gösterilen satın alma tarihinden hangisi daha sonra ise o tarihten itibaren on iki (12) ay işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Kusurlu Donanımdan dolayı Zebra'nın tüm yükümlülüğü, Zebra'nın önceden onayı ile "servis deposuna iade" bazında (sadece Zebra'nın takdirine bağlı olarak) onarım ya da değiştirme ile sınırlıdır. Zebra'ya gönderilmesinden Son Kullanıcı Müşteri sorumlu olup, bu nakliye ile ilgili tüm maliyetleri ve riskleri kendisi üstlenir. Son Kullanıcı Müşteriye geri gönderilmesinden Zebra sorumlu olacak, ancak tek başına ve kesin bir şekilde Zebra'nın takdirine bağlı olarak Zebra tarafından ilgili Donanımın kusurlu olmadığı ya da garanti kapsamında olmadığı belirlendiği takdirde geri gönderilmesinden de Son Kullanıcı Müşteri sorumlu olacaktır. Garanti kapsamındaki onarımlar için Son Kullanıcı Müşteriden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yazılım programları, veriler ya da çıkarılabilir veri saklama medyalarına ilişkin zarar-ziyandan ve de Yazılım programları ve verilerin eski haline getirilmesi ya da yeniden kurulmasından Zebra sorumlu olmayacaktır. Donanım garanti süresi boyunca, garanti kapsamında bir onarım gerekip gerekmediğini belirlemek için verilen teknik destek dışında, hiçbir teknik destek sağlanmayacaktır.

Garanti kapsamındaki onarım iyi bir biçimde ve ustalıkla gerçekleştirilecektir. Onarım, Zebra tarafından yayımlanmış olan ilgili şartnameye onarımın tamamlanmasını izleyen otuz (30) gün ile asıl garanti döneminin sonuna kadar olan süreden hangisi daha uzunsa o süre boyunca maddi her bakımdan uygun olacaktır. Son Kullanıcı Müşterinin garanti onarımına ilişkin münhasır ve tek çözüm yolu, Zebra'dan uygun olmayan garanti onarımının yeniden yapılmasını talep etmek olacaktır.

Yazılım “olduğu gibidir”

Yazılım, garantisiz olarak, “olduğu gibi” lisanslanmıştır. Yukarıdakilerden bağımsız olarak, Zebra tarafından Ürün garanti istisnaları listesinde ya da Zebra ile Son Kullanıcı Müşteri arasındaki satış sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, zebra.com'da belirtilen lisanslı demo yazılımlar ve sınırlı yazılımlar için, Son Kullanıcı Müşteri Zebra tarafından Yazılım veya Donanımın ilk gönderildiği tarihten ya da satın alma ya da lisans belgesinde gösterilen satın alma tarihinden hangisi daha sonra ise o tarihten itibaren 90 gün süreyle, varsa  https://www.zebra.com/tr/tr/support-downloads.html adresinden sürümler ve teknik destek alabilir.

Teknik destek tanımları ve ilgili hususlar burada bulunmaktadır.

Genel

Aşağıdaki garanti hükümleri Son Kullanıcı Müşteri tarafından devredilemez olup Ürünün (i) Zebra ya da onarım hizmeti veren yetkili kuruluşlar haricindeki şahıslar tarafından onarım yapılmış, kurcalanmış, değiştirilmiş ya da modifiye edilmiş olması halinde; (ii) tek başına Zebra'nın tespitine göre kusur ya da hasarın normal eskime ve yıpranmadan, yanlış kullanımdan, ihmalden, yanlış saklama şeklinden, su ya da vücut sıvılarının bulaşması dahil olmak üzere başka sıvılardan, pil sızıntısından, yazıcı kafaları, medya, sarf malzemeleri, piller ve başka çevre birimleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Zebra tarafından sağlanmayan ya da onaylanmayan parçalar ya da aksesuarlar kullanılmasından, ya da Zebra tarafından verilen kullanım ve periyodik bakım talimatlarının uygulanmamasından kaynaklandığı ölçüde; ya da (iii) olağan dışı fiziksel ya da elektriksel güce, kötü kullanıma ya da kazaya ya da ilgili şartnamede açıklanan belirli çalışma ve çevre parametreleri içerisinde normal kullanımın ötesinde güçlere ya da etkilere maruz bırakılmış olması halinde geçerli olmayacaktır.

YUKARIDA AÇIKÇA BELİRTİLEN GARANTİLER HARİCİNDE ZEBRA, SAĞLANAN DONANIM, YAZILIM YA DA YAPILAN GARANTİ ONARIMI ÜZERİNDE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, HAK İHLALİNE YOL AÇMAMA VE ÖZEL BİR KULLANIMA YA DA AMACA UYGUNLUĞA DAİR VE DE YAZILIM, ÇÖZÜM YA DA GARANTİ ONARIMININ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA, YAZILIMIN YA DA GARANTİ ONARIMI SAĞLANMASININ AKSAMADAN, ÖZEL, ZAMANINDA, GÜVENLİ HASSAS YA DA HATASIZ OLACAĞINA, YAZILIMDAKİ KUSUR YA DA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE, YA DA DONANIM YA DA YAZILIMIN GELECEKTEKİ ÜRÜNLER YA DA YAZILIM VERSİYONLARI İLE UYUMLU OLACAĞINA YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS DONANIM YA DA YAZILIMLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞINA DAİR HER TÜRLÜ ZIMNİ KOŞUL VE GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR GARANTİ VE KOŞULU KABUL ETMEZ. BU DONANIM GARANTİSİ BÖLÜMÜNDE İLERİ SÜRÜLEN ÇÖZÜM YOLU, SON KULLANICI MÜŞTERİNİN GARANTİ TALEPLERİNE YÖNELİK TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM YOLU OLUP, SON KULLANICI MÜŞTERİNİN KANUN VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE FAYDALANABİLECEĞİ DİĞER TÜM ÇÖZÜM YOLLARININ AÇIKÇA YERİNE GEÇER. Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin reddedilmesine veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlandırma veya ret söz konusu Son Kullanıcı Müşteri için geçerli olmayabilir.    

ZEBRA ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HAK TALEBİYLE İLGİLİ OLARAK ZEBRA, KESİNLİKLE HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, (DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ) KAR KAYBI, (DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ) VERİ KAYBI YA DA İMHASI, İYİ NİYET EKSİKLİĞİ YA DA ÖZEL, DOLAYLI YA DA ARIZİ ZARARLARDAN ÖTÜRÜ KESİNLİKLE HERHANGİ BİR SON KULLANICI MÜŞTERİ YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararların reddedilmesine veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlandırma veya ret söz konusu Son Kullanıcı Müşteri için geçerli olmayabilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DAKİ İŞLEMLER İÇİN, BU GARANTİ AÇIKLAMASINDAKİ KOŞULLAR, KANUNUN BUNA İZİN VERDİĞİ DURUMLAR HARİCİNDE, SON KULLANICI MÜŞTERİLERE ÜRÜN SATIŞI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLU YASAL HAKLARI REDDETMEZ, SINIRLANDIRMAZ VEYA BUNLARI DEĞİŞTİRMEZ VE BUNLARA EKLENİR.

ÇİN DIŞINDA SATIŞ, SERVİS VE/VEYA KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞ OLMAYAN ÜRÜN SKU’LARI, YALNIZCA ÇİN ANA TOPRAKLARINDA YER ALAN ZEBRA VE/VEYA ZEBRA YETKİLİ MERKEZLERİNDE GARANTİ KAPSAMINDADIR.

 

Ürünlerde Garanti Dışı Durumlar Listesi
Ürünlerde Garanti Dışı Durumlar Listesi

Tüm Zebra ürünleri için devam etmekte olan garanti kapsamı hakkında bilgileri görün.