Seria badań na temat wizji sektora

Lepsze doświadczenia zakupowe w handlu detalicznym: Jak umożliwić pracownikom wzbogacenie interakcji z klientami?

Zapoznaj się z wynikami 16. corocznego globalnego badania zachowań konsumentów firmy Zebra w tym specjalnym raporcie opisującym opinie pracowników na temat wpływu technologii na ich doświadczenia w handlu detalicznym.

Lepsze doświadczenia zakupowe w handlu detalicznym: Jak umożliwić pracownikom wzbogacenie interakcji z klientami?

Podsumowanie

Pracownicy odgrywają ważną rolę w obsłudze klienta w sklepie detalicznym, szczególnie w dzisiejszych czasach. Są w stanie wypełnić lukę między światem cyfrowym a fizycznym w środowisku zakupów, obsługując dobrze poinformowanych i obeznanych z technologią klientów, którzy zdecydowali się zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym. Niemniej pracownicy często odczuwają presję związaną z brakami kadrowymi oraz odpowiedzialnością w sklepie w związku z potrzebą zapewniania najwyższej jakości obsługi klienta, która stanowi ich najwyższy priorytet każdego dnia. Dowiedz się, w jaki sposób technologia pozytywnie wpływa na efektywność pracowników i ich perspektywy na przyszłość.

 

Szczegółowe informacje

  1. Zapoznaj się z opiniami pracowników dotyczącymi wielokanałowej obsługi klientów.
  2. Poznaj czynniki wywierające presję na pracowników i rolę, jaką technologia może odegrać w obsłudze klienta.
  3. Przekonaj się, w jaki sposób osoby decyzyjne są w stanie sprostać wyzwaniom związanym z personelem dzięki samoobsługowym kasom, widoczności zapasów w czasie rzeczywistym i technologii RFID, aby sprostać wymogom w zakresie wydajności i obsługi klienta.
  4. Uzyskaj wgląd w preferencje i oczekiwania pracowników dotyczące bardziej elastycznego środowiska sprzedaży detalicznej opartego na technologii. 
Typ treści
Raport na temat wizji sektora
 
Czas czytania

6–9 minut

 
Tematy
  • Rola pracowników w wypełnianiu luki między światem zakupów fizycznych i cyfrowych.
  • Poprawa obsługi klienta dzięki technologii.
  • Sprostanie wyzwaniom kadrowym bez uszczerbku dla rentowności sklepu.
  • Rola technologii w pozyskiwaniu pracowników w handlu detalicznym, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym i bardziej elastyczne zarządzanie.

60%

 

pracowników wyraża niezadowolenie z wykonywania zadań niskiego poziomu zamiast pomagania klientom.

85%

 

pracowników zgadza się, że mogą zapewnić lepszą obsługę klienta dzięki technologii zapewniającej widoczność zapasów w czasie rzeczywistym – wzrost o 5% rok do roku.

79%

 

pracowników woli współpracować ze swoim zespołem za pośrednictwem urządzenia mobilnego/aplikacji sklepu – wzrost o 11% rok do roku. 

Pełna wersja 16. edycji corocznego badania zachowań konsumenckich.

Zobacz inne raporty z tej serii