Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Przypadek użycia w sektorze publicznym

Służby pożarnicze i ratunkowe

Oparte na procesach i danych cyfrowych zapobieganie, ochrona i reagowanie

Firma Zebra Technologies oferuje szereg rozwiązań służących do przekształcania pracy służb pożarniczych i ratunkowych oraz wspomagania procesów opartych na technologii cyfrowej w przygotowaniu na nadchodzące wyzwania.

Nasze oparte na obsłudze danych rozwiązania umożliwiają holistyczne podejście organizacyjne do detekcji, analizy i działania na pierwszej linii dzięki obsłudze technologii cyfrowych, automatyzacji oraz łączności w celu zyskania przewagi.

Wspomaganie
Wspomaganie

Usługi mające na celu maksymalne usprawnienie i zwiększenie stopnia współkorzystania przez agencje z rejestracji danych w czasie rzeczywistym i dostępu do nich podczas działań przeciwpożarowych, w tym działań prewencyjnych, edukacyjnych i ochronnych w społecznościach i przedsiębiorstwach.

Zwiększanie możliwości
Zwiększanie możliwości

Automatyzacja procesu śledzenia zasobów, w tym bieżące informacje o lokalizacji zasobów, statystyki użytkowania, informacje o dostępności i powiązanych zapisach w celu ograniczenia powielania, wyeliminowania strat i zapewnienia zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie testowania.

Cyfryzacja
Cyfryzacja

Usprawnianie wszystkich elementów codziennych procesów roboczych za pomocą urządzeń klasy korporacyjnej i wsparcia oferującego ponad 5 lat pomocy technicznej w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz bezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych i 4G do krytycznej komunikacji.

Bezpieczeństwo publiczne – służby reagowania kategorii 2

Firma Zebra Technologies oferuje szereg rozwiązań wspomagających służby reagowania kategorii 2 zgodnie z definicją zawartą w brytyjskiej ustawie z 2004 r. o obronie cywilnej (Civil Contingencies Act 2004).

Ustawa o sytuacjach kryzysowych z 2004 r. (Civil Contingencies Act 2004) to ustawa parlamentu brytyjskiego, która ustanawia kompleksowe ramy dotyczące planowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych, od szczebla lokalnego po krajowy.

Służby reagowania kategorii 2

Służby reagowania kategorii 2 to kluczowe agencje współpracujące, które działają jako wsparcie dla służb reagowania kategorii 1. Służby reagowania kategorii 2 definiuje się w następujący sposób:

Media i usługi komunalne:

 • Energia elektryczna
 • Gaz
 • Woda / kanalizacja
 • Publiczna sieć komunikacji elektronicznej
 • Energia jądrowa

Transport:

 • Koleje
 • Porty lotnicze
 • Transport lotniczy i morski
 • Drogi publiczne

Zdrowie i bezpieczeństwo:

 • Inspektorat ds. bhp

Ochrona zdrowia:

 • Fundusze zdrowia

Dostawcy usług kategorii 2 odpowiadają za wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obowiązani są zapewniać kluczowe elementy umożliwiające reagowanie i przywracania normalnego funkcjonowania podczas poważnych incydentów.

Firma Zebra Technologies oferuje wiodące produkty i rozwiązania wspomagające codzienne operacje oraz świadczenie usług, które zapewniają przełomowe, niezawodne i bezpieczne funkcje w sytuacjach wymagających działania zgodnie z wymogami ustawy o sytuacjach kryzysowych z 2004 r., umożliwiając sprawną współpracę i komunikację między agencjami.

Od krytycznej komunikacji i łączności ze służbami władz lokalnych, po śledzenie zasobów i wsparcie w zarządzaniu bezpieczeństwem przestrzeni wirtualnej.

Firma Zebra może zapewnić szereg rozwiązań wspomagających odporność krytycznej infrastruktury krajowej i wspierających ją w fazach reagowania i odbudowy po incydencie.

Opracowanie

Przyszłość bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem tabletów 5G

W jaki sposób sieci komórkowe piątej generacji wpłyną na sposób wykorzystania tabletów przez służby bezpieczeństwa publicznego?

Stwórz kompleksowe rozwiązanie

Sprzęt

Oprogramowanie

Niezależnie od tego, czy potrzebna Ci pomoc w utrzymywaniu łączności z innymi pracownikami, czy też w usprawnieniu usług, oferta firmy Zebra obejmuje liczne, proste w obsłudze opcje oprogramowania dla sektora publicznego, które można z łatwością zintegrować z istniejącymi systemami.

Lifeguard Android Icon
LifeGuard™ for Android™
LifeGuard™ for Android™

LifeGuard™ for Android™ to rozwiązanie firmy Zebra w zakresie zabezpieczeń oprogramowania, które wydłuża cykl eksploatacji firmowych komputerów mobilnych z systemem Android.

Element pakietu Mobility DNA

Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozwiązania?